top of page

Privacy verklaring

202011_camera_vrijstaand_excl.wit.png

Wat goed dat je dit document leest! Dit is namelijk de privacy- en cookieverklaring van Lusia Günther Fotografie, waarvan Lusia Günther de eigenaar is.
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Lusia Günther Fotografie en haar eventuele dochtermaatschappijen of participaties.

 

Wij zijn zo transparant mogelijk. In deze privacyverklaring informeren wij je daarom hoe Lusia Günther Fotografie jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geven wij aan dat wij voldoen aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening).

Lusia Günther Fotografie respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen en ook bezoekers van de website.

Wij zorgen er verder voor dat de persoonlijke informatie die wij van jou ontvangen, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en goed wordt beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen.


Het komt echter wel voor dat wij gegevens delen met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder, nieuwsbriefaanbieder of hostingpartij. Dit is toegestaan.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Lusia Günther Fotografie. Wees je er dus van bewust dat Lusia Günther Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van ons.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst Lusia Günther Fotografie jou naar de website van de AP:

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contactgegevens
Zoals beschreven, zijn wij zo transparant mogelijk om jou te informeren. Heb je desondanks vragen over de privacy en bescherming van jouw persoonsgegevens?
Wij zijn als volgt te bereiken:


Post-/Vestigingsadres : Kamille-erf 2

Postcode                     : 2643 HZ
Plaats                         : Pijnacker

KvK nr.                      : 76236811
E-mailadres                : fotografie@lusiaguenther.com
Tel.                             : 06 – 54 29 54 94

Website                       : www.lusiaguenther.com

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

Lusia Günther Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten, website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij – afhankelijk van de situatie - van jou kunnen verwerken:
 

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • Geboortedatum en -tijdstip van de baby;

 • Geslacht van de baby;

 • E-mailadres;

 • Bankrekeningnummer;

 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lusia Günther Fotografie kan bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van klanten verwerken, mits je als klant toestemming hiervoor geeft.

 

Onze website en/of dienst heeft in elk geval niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fotografie@lusiaguenther.com dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor het verwerken van persoonsgegevens moeten wij doelen hebben bepaald.

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten of producten van Lusia Günther Fotografie en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan Lusia Günther Fotografie verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;

 2. Het gerechtvaardigd belang;

 3. Vitale belangen;

 4. Op basis van een overeenkomst;

 5. Op basis van een wettelijke plicht;

 6. Op basis van toestemming.

 

Bij ieder doel moet Lusia Günther Fotografie een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

 

Doel en grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

 - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

 - Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (bv. telefonisch, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

 - Gerechtvaardigd belang

5. Om diensten dan wel producten te leveren;

 - Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Lusia Günther Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

 - Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

7. Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen

 - Gerechtvaardigd belang

8. Om een geslachtsgebonden setting te kunnen opmaken

 - Gerechtvaardigd belang

9. Voor het eigen portfolio

 - Gerechtvaardigd belang

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lusia Günther Fotografie neemt geen besluiten van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lusia Günther Fotografie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het uitgangspunt is dat Lusia Günther Fotografie jouw persoonsgegevens niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

De volgende bewaartermijnen hanteren wij:

Persoonsgegevens / Termijn / Reden

Jouw voor- en achternaam: 7 jaar (Belastingwetgeving) / Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Jouw adresgegevens: 7 jaar (Belastingwetgeving) / Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Jouw telefoonnummer: Zolang je klant bij ons bent tot 1 jaar erna / Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

Geboortedatum en -tijdstip baby: Zolang je klant bij ons bent tot 1 jaar erna / Zodat ik je kan feliciteren

Geslacht baby: Zolang je klant bij ons bent tot 1 jaar erna / Zodat ik je kan feliciteren 

Portretfoto’s: 3 jaar na een opdracht, tenzij er sprake is van portfoliowerk / Zodat er nabestellingen kunnen worden gedaan in deze opslagperiode en wij ons werk willen bewaren ter aanvulling van ons portfolio

Jouw e-mailadres: Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief / Zodat wij jou kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

Bankrekeningnummer: 7 jaar (Belastingwetgeving) / Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website: 30 dagen na websitebezoek / Analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt: Zolang je klant bij ons bent tot 1 jaar erna / Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lusia Günther Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lusia Günther Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Lusia Günther Fotografie (persoons)gegevens:

Derde / Categorie / Doel delen / Welke gegevens

Accountant: Verwerkingsverantwoordelijk / Om de omzet- en jaaraangiftebelastingaangifte te doen / Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem: Verwerker / Om facturen en offertes te kunnen opmaken / Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.

Software tonen fotoreportage: Verwerker / Om fotoreportages te tonen en een selectie te kunnen maken / Foto’s

Email- en websiteprovider (hostingpartij): Verwerker / Voor de website en e-mails / Versleutelde gegevens

Bank: Verwerkingsverantwoordelijke / Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren / Bankrekening, naam, adres

Betaaldienst: Verwerkingsverantwoordelijke / Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren / Bankrekening, naam, adres, bedrijfsnaam

Back-up fotograaf: Verwerker / Om in te kunnen springen mocht Lusia Günther Fotografie onverhoopt niet kunnen / Naam, telefoonnummer

Fotolaboratorium: Verwerker / Foto’s / Voor het ontwikkelen van de foto’s

Drukkerij: Verwerker / Foto’s / Voor het afdrukken van de foto’s

Professionele vereniging: Verwerker / Foto’s / Voor het beoordelen van de foto’s en het verder opleiden van Lusia Günther Fotografie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

We informeren jou graag welke rechten je allemaal hebt op basis van de AVG.
Wil je deze rechten in de praktijk brengen, dan kun je hieronder lezen hoe dat precies moet.

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Lusia Günther Fotografie in te zien, te corrigeren/aan te passen of te verwijderen.

 

Je kunt daarvoor een verzoek sturen naar fotografie@lusiaguenther.com   
Lusia Günther Fotografie zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren.
Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lusia Günther Fotografie.

Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van onze diensten en producten gebruik wil maken, maar naar een andere dienstenleverancier overstapt.

 

Indienen van een klacht
Lusia Günther Fotografie wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, - de Autoriteit Persoonsgegevens -, als je van mening bent dat Lusia Günther Fotografie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het indienen van een klacht kun je doen via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Lusia Günther Fotografie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Functionele, analytische en tracking cookies
Lusia Günther Fotografie maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van Lusia Günther Fotografie.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen.

 

Lusia Günther Fotografie maakt eveneens gebruik van tracking cookies. Hiervoor vragen wij jou altijd om toestemming te geven door middel van een pop-up scherm wat verschijnt als jij op onze website komt.

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website.

Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social media (buttons)
Op de website van Lusia Günther Fotografie zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens en daarmee aansluit aan het beschermingsniveau wat de AVG voorschrijft.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lusia Günther Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende en adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website van Lusia Günther Fotografie maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
Natuurlijk maken we bij de vergrendeling van onze devices gebruik van sterke wachtwoorden, werken we bijvoorbeeld de plugins en het thema van de website regelmatig bij en hebben wij op alle computers firewalls. Daarnaast werken we met beveiligingsprogramma’s op de laptop.

 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Lusia Günther Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via fotografie@lusiaguenther.com  
 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je daarom om regelmatig de privacy- en cookieverklaring te bekijken.

bottom of page